Christina Stenmark | Kasmursvägen 15  | 812 93 Kungsgården | 0706-29 13 53 | tina_stenmark@hotmail.com