Ny sida 11


Här kommer Ni att få läsa om min kennel och alla mina djur!


SENASTE NYTTBESÖKARE
Antal:  | Idag: | Online:


Han bad inte om att få komma till dig.
Han kom till dig för att ge dig vänskap då andra sviker, sympati då andra är emot dig,
trofasthet då andra baktalar dig.
Han kom för att ge dig kärlek då du känner dig utelämnad, sällskap då du är ensam.
Han älskar dig mer än någon annan!
 
/Din vän hunden!

 

Christina Stenmark
Kasmursvägen 15
812 93 Kungsgården

Telenr. 0290-370 56
Mobilnr. 0706-29 13 53
E-mail. tina_stenmark@hotmail.com